Dibidang ekonomi, masyarakat arab pra islam telah memiliki mata pencaharian yang tetap. Diantara mereka mereka ada yang bertani, berternak, dan bergadang. Bahkan suku quraisy merupakan penduduk mekah yang memegang peranan penting dalam perniagaan di jazirah arab. Mereka mendapat pengalaman perniagaan dari orang orang yaman yang pindah ke mekkah, namun ada perekonomian masyarakat arab yang bertentangan dengan ajaran islam yaitu?

Dibidang ekonomi, masyarakat arab pra islam telah memiliki mata pencaharian yang tetap. Diantara mereka mereka ada yang bertani, berternak, dan bergadang. Bahkan suku quraisy merupakan penduduk mekah yang memegang peranan penting dalam perniagaan di jazirah arab. Mereka mendapat pengalaman perniagaan dari orang orang yaman yang pindah ke mekkah, namun ada perekonomian masyarakat arab yang bertentangan dengan ajaran islam yaitu?

A. Riba

B. Qirodh

C. Ji’alah

D. Rohnun

E. Semua jawaban benar

Jawaban

Jawaban A. Riba

Pembahasan

Dibidang ekonomi, masyarakat arab pra islam telah memiliki mata pencaharian yang tetap. diantara mereka mereka ada yang bertani, berternak, dan bergadang. bahkan suku quraisy merupakan penduduk mekah yang memegang peranan penting dalam perniagaan di jazirah arab. mereka mendapat pengalaman perniagaan dari orang orang yaman yang pindah ke mekkah, namun ada perekonomian masyarakat arab yang bertentangan dengan ajaran islam yaitu riba.

Baca Juga :  Masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran disebut masalah sosial dilihat dari faktor?

Jadi dapat Soalmapel simpulkan bahwa jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah A. Riba

Leave a Comment